Sunnah Islam

Amalan Wanita Haidh

Eko Kusnurhadi Amalan Wanita Haidh

Amalan Wanita Haidh ????

???? Berdzikir dan berdoa
ALLAH سبحانه و تعالى berfirman artinya, “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) ALLAH. ALLAH telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. al-Ahzab: 35)

???? Menghadiri majelis ilmu
Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda,
“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya ALLAH akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)
Eko Kusnurhadi Amalan Wanita Haidh
Jika majelis ilmu berada di masjid, maka wanita haidh hanya diperkenankan mendengarkannya dari luar masjid, berdasarkan firman ALLAH سبحانه و تعالى artinya, “Dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja.” (QS. an-Nisa: 43)

Artikel sebelumnya :

???? Membaca buku-buku syar’i
Banyaklah membaca buku agama, supaya wawasan keislaman menjadi luas.

ALLAH سبحانه و تعالى berfirman artinya, “Katakanlah, ‘Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?.'” (QS. az-Zumar: 9)

???? Mendengarkan ceramah islam
Manfaatkan waktu dengan mendengar ceramah Islam melalui radio, tv dakwah, atau rekaman. Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda,
“Di antara tanda kebaikan islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.” (HR. at-Tirmidzi)

???? Membaca al-Qur’an lewat hafalan
Pendapat yang rajih (kuat) ialah boleh bagi wanita haidh membaca al-Qur’an dari hafalannya. Adapun membacanya dari mushaf, maka tidak boleh. Karena wanita haidh diharamkan menyentuh mushaf.

Berdasarkan firman ALLAH سبحانه و تعالى artinya, “Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.” (QS. al-Waqi’ah: 79)
Eko Kusnurhadi Amalan Wanita Haidh
???? Melayani dan taat kepada suami
Boleh melayani suami selain jimak. Dalam hal ini Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda,
“Lakukanlah apa saja selain nikah (jima’).” (HR. Muslim)

???? Mengurus dan mendidik anak-anak
Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda, “Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka.” (HR. Muslim)

???? Bersedekah di jalan kebaikan
ALLAH سبحانه و تعالى berfirman artinya, “Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa pun yang kalian infakkan, tentang hal itu sungguh ALLAH Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 92)

???? Haji dan umrah selain thawaf
Boleh bagi wanita haidh melakukan rangkaian haji dan umrah selain thawaf. Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda, “Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, selain thawaf di baitullah sampai kamu benar-benar suci.” (HR. Muslim)

______________________

Blog Pribadi | GROSIRBAJUKU | Seputar Peluang Usaha Baju Murah dan Perjalanan Bisnis Eko Kusnurhadi | Islam | Sunnah

GrosirBajuKu.com

Copyright © 2007 Ekokusnurhadi.com. Blog Pribadi | GROSIRBAJUKU | Seputar Peluang Usaha Baju Murah dan Perjalanan Bisnis Eko Kusnurhadi | Islam | Sunnah.

To Top